אדריכל אסא שיש - תהליך ייעוץ וביצוע הנגישות

אדריכל אסא שיש במאמר המעניק מבט כולל על תהליך ייעוץ וביצוע הנגישות לאנשים עם מוגבלות.  אסא שיש הינו אדריכל ומורשה נגישות מתו"ס, בעל נסיון של 30 שנים בתכנון, תאום ופיקוח מבני ציבור, רישוי ובקרת תכן של מבנים.



תהליך ההנגשה במבט כולל

הקדמה

 "זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות.

חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו".

 

(ציטוט מתוך חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - 1998, פרק א': עקרונות יסוד).

 

במטרה לקיים אחר דרישות החוק נכתבו תקנות אשר מפרשות אותו ומגדירות הנחיות (דרישות) שיש למלא. התקן מופיע בהיררכיה המשפטית במקום השלישי כאשר תפקידו להנחות כיצד יש ליישם הדרישות. אפשר לומר כי התקן הוא "המפרט הטכני" למימוש החוק.

 

תהליך ההנגשה

 

תהליך ההנגשה טומן בחובו מספר שלבים אשר חובה להקפיד על הביצוע שלהם באופן טורי, הווה אומר כי אין להתחיל שלב חדש לפני השלמת השלב הקודם ואישורו. דילוג בין שלבים וניסיון לקצר הליכים במטרה לחסוך זמן ומשאבים עלול לפגוע באיכות פתרון ההנגשה - הן באיכות שלו והן

בעמידה בדרישות החוק.

 

 

שלב בתהליך

אחריות

סקר נגישות

מורשה לנגישות

ביצוע בשטח

קבלן

פיקוח על הביצוע

מפקח

אישור התאמה לדרישות התקן

מורשה לנגישות

טבלה מס' 1. הליך קיים בביצוע הנגשה

 

 

בעיה ראשונה - ועקרונית - העומדת לנגד עיננו נעוצה בהליך הנהוג היום בביצוע ההנגשה. כפי שניתן לראות בטבלה מס' 1, מורשה לנגישות מבצע - בהזמנת הלקוח - סקר נגישות לבדיקה באיזו מידה המבנה עומד או אינו עומד בדרישות הנגישות ומצביע על הכשלים הקיימים. ביצוע ההתאמות הנדרשות מתבצע על יד קבלן אשר אינו בקי ברזי הנגישות. וכך גם המפקח על ביצוע העבודה, אשר

מתפקידו לפקח על עבודת הקבלן ואינו מתעניין כלל בטיב התכניות ובהתאמתן או אי התאמתן לדרישות הנגישות. וכאן עלולה להיווצר הבעיה אותה ציינתי קודם לכן.

 

 

שלב בתהליך

אחריות

סקר נגישות

מורשה לנגישות

ביצוע בשטח

קבלן

פיקוח על הביצוע

מורשה לנגישות

אישור התאמה לדרישות התקן

מורשה לנגישות

טבלה מס' 2. הליך מומלץ בביצוע הנגשה

 

פתרון מומלץ לטיפול בהליך הנהוג היום ניתן לראות בטבלה מס' 2. מעבר למטלות המקובלות היום, המורשה לנגישות יבצע גם פיקוח על העבודות  בשטח, ימנע כשלים ויבטיח ביצוע אשר יעמוד בדרישות הנגישות.

 

הליך ביצוע עבודת הנגישות בפועל צריך לדעתי לכלול גם שלבים נוספים, אשר מורשה לנגישות כיום כלל אינו עוסק בהם: לאחר השלמת סקר הנגישות יש להכין תכניות ומפרטי ביצוע, כתבי כמויות, אומדנים ומכרז קבלנים לביצוע העבודה. מומלץ כי נושאים אלו יהיו גם באחריותו של המורשה לנגישות.

אחריות כזו מחייבת מהמורשה לנגישות ניסיון מקצועי, הן בעבודות הכנה והן בעבודות ביצוע בשטח. לשם כך, עליו להיות עם רקע אדריכלי או הנדסי.

 

מורשה לנגישות עם הרקע המומלץ הוא הערובה היחידה לביצוע תקין ומקצועי של הליך הנגשה

מהשלב הראשון ועד לביצוע בפועל ואישורו.

 

אסא שיש

הכותב הינו אדריכל ומורשה נגישות מתו"ס, בעל נסיון של 30 שנים

בתכנון, תאום ופיקוח מבני ציבור, רישוי ובקרת תכן של מבנים.