הנגשת הקמארי והאופרה בתל אביב

בתיאטרון הקמארי ובבית האופרה בתל אביב הותקנו מסמרות בהדבקה מפליז.TEL AVIV (1)

TEL AVIV (2)

TEL AVIV (3)


TEL AVIV (4)


TEL AVIV (5)