הנגשת מבנה ופא סנטר
מבנה ופא סנטר בנצרת הונגש במערכות הכוונה קולית STEP HEAR, מסמרות אזהרה ומשטחי אזהרה בהתאם לתקנים.