הנגשת מלון לוסקי בתל אביב


מלון לוסקי בתל אביב הונגש על ידי חברתנו במספר דרכים.
מאחזי יד מנירוסטה, ומסמרות נירוסטה בהדבקה. כמו כן הונגש המקום בסימון קצה מדרגה בפס אלומניום, וכן משטח אזהרה  ממסמרות נירוסטה בהדבקה עם ראש שחור.


LUSKI (1)
LUSKI (2)
Luski 3