הנגשת רשת מלונות אטלס
רשת מלונות אטלס הנגישה את עמדות המודיעין/קבלה במערכות שמע מסוג לולאת השראה דגם LOOP HEAR. 
כמו כן נרכשו ערכות עזר לחדרי נכים שבהם ניתן לשמוע את הטלויזיה בחדרים, לקבל התרעה ולזהות נקישה על הדלת, כולל טלפון  מוגבר לניהול שיחה קולחת.