הקפות שניות


משה תיקן להם לישראל שיהיו קורין בתורה בכל שבת ושבת.כאשר משלימים לקרוא את התורה בשנה אחת - זוהי שמחת התורה ועושים סעודה גדולה ושמחים ומרקדים לכבוד התורה. אלו הן הקפות ראשונות שהינן עיקר השמחה.

במוצאי שמחת תורה בכל שנה - עורכים הקפות שניות. המחלקה מארגנת את ההקפות השניות המרכזית ברחבת האמפיתיאטרון בתהלוכת ספרי תורה בתזמורת, ברוב עם הדרת מלך במעמד רב העיר ורבני השכונות ואישי ציבור רוקדים ושמחים לכבודה של התורה. עושים -7- הקפות סביב הבימה ומבקשים שהקב"ה יזכור לנו זכות שבעת הרועים הנאמנים ותפילותינו יבקיעו כל שבעת הרקיעים ויעלו לפני כסא הכבוד ויתקבלו ברצון.

האירוע יונגש לאנשים עם מגבלת שמיעה על ידי חברת מהלב ציוד עזר לשמיעה ניתן לשאול אוזניות ולולאות השראה אישיות לשמיעת המופע.
12/10 | פארק לב העיר , ראש העין | 20:00