רוית קרדי סמנכ"ל מהלב ומורשית נגישות השירות, השתתפה בהשתלמות למורשי נגישות כפי שנערכה ביום רביעי האחרון בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, בנושא פטורים. 
מהלב ציוד עזר לשמיעה צועדת קדימה ודואגת להיות מעודכנת בתקנות ובדרישות הנגישות.

וקצת מידע על תפקידו של מורשה נגישות השירות לעיונכם

 

http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/MursheNegishut/Pages/MursheLnegishutHasherut.aspx#mce_temp_url#