מהלב מתקינה מערכות שמע מסוג לולאת השראה לעמדות שירות במרפאות לאומית ברחבי הארץ. למשתמשים במכשירי שמיעה בהם מצב T , נא להעביר את מכשיר השמיעה למצב זה על מנת לקלוט את דברי הנציג במרפאה. לאנשים שאינם משתמשים במכשירי שמיעה בהם מצב T , ניתן להשתמש באפרכסת של המכשיר.

Leumit1
Leumit2
Leumit3
Leumit4
Leumit5
Leumit6
Leumit7