הנגשת כיתות לימוד - רק 20% מהכיתות נגישות ללקויי שמיעה / רויטל בלומנפלד

"20% מהכיתות נגישות ללקויי שמיעה" כך עולה מכתבה שפורסמה בחדשות וואלה.
בעוד כשבועיים תפתח שנת הלימודים החדשה, תלמידים לקויי שמיעה הלומדים במוסדות חינוך רגילים יתקשו לחזור ללימודים מכיוון שמתוך 1000 כיתות אשר קיבלו אישור מקצועי לביצוע נגישות כיתות לימוד, רק 200 כיתות הונגשו בפועל, כך עולה מהכתבה.
עפ"י חוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות, זכאי תלמיד עם לקות בשמיעה, להנגשה אקוסטית של כתתו. חובת הביצוע היא על הרשות המקומית.
 

כאמור עפ"י החוק וכפי שמובא בכתבה: "על כל רשות מקומית לספק לילד לקוי שמיעה סביבת למידה אפקטיבית ומותאמת על בסיס תקציב משרד החינוך. עם זאת, יותר מאלף זוגות הורים, שבקשותיהם אושרו, נתקלו במבוי סתום עם עצירת תהליך הנגשת הכיתות, נוכח הפסקת העברת התקציב ממשרד החינוך לרשויות המקומיות, שצריכות לבצע את התהליך".
 

לדברי ד"ר שרה אינגבר מנכ"לית המועצה הארצית מיח"א (מחנכי ילדים חרשים) כפי שצוטטה בכתבה: "האחראית על הנגשות במשרד החינוך הודיעה באופן לא רשמי שהם מפסיקים להעביר תקציבים, אז הרשויות המקומיות מיד הפסיקו את תהליך ההכנה לקראת שנת הלימודים, על אף שהחוק מחייב אותן להכין את הכיתות... מה זה 200 הנגשות? זו רק חמישית מהבקשות שאושרו ועוד פחות ממה שנדרש. המדינה בעצם באה ואמרה לנו 'עצרו - ב-800 כיתות ילדים לא ייהנו מתנאים בסיסיים ללמידה'...  האקוסטיקה בחדרי הלימוד איומה. ברגע שלילד יש חסך שמיעתי ואין לו נגישות לקול המורה ולחברים שלו, זו חזרה אחורה בתהליך של הילד ובהישגים שהגענו איתו אליהם. "
 

עוד מהכתבה: "בארץ חיים 3,700 ילדים לקויי שמיעה בגילאים שונים. ההורים של רבים מהם נאבקים לרשום את ילדים למסגרות חינוך רגילות, בהתבסס על מחקרים רפואיים שמאששים כי הדבר מסייע להתפתחות הילד לקוי השמיעה ומסייע לו להשתלב בצורה מיטבית בחברה. במסגרת החוק בישראל, אשר מעגן את זכויות הילדים לקויי השמיעה, יש להנגיש כיתות וגנים עבור הילדים באמצעות פתרונות טכניים שונים".
 

הכתבה פורסמה באתר חדשות וואלה בתאריך 18/08/14 ע"י רויטל בלומנפלד, לקישור לכתבה לחץ כאן

לחברת מהלב ניסיון של 17 שנה בהנגשת כיתות לימוד, הנגשנו אלפי כיתות לימוד בכל רחבי הארץ, מניסיוננו הרב אנו ממליצים לבצע נגישות בכיתות, הדבר תורם משמעותית גם לתלמיד לקוי השמיעה אשר זוכה בסביבה מוגנת ומפרה וכמו כן ישנה תרומה רבה לכלל התלמידים בכיתה אשר אינם נדרשים להתאמץ על מנת לשמוע את דברי המורה ואינם סובלים מהפרעות חיצוניות.

 

 

לקישור לניוזלטר אודות ביצוע נגישות בכיתות לימוד לחץ כאן

כיתה


נוהל הנגשת כיתות לימוד - ביצוע נגישות לתלמידים 

עפ"י חוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות, זכאי תלמיד עם לקות בשמיעה, להנגשה אקוסטית של כתתו. חובת הביצוע היא על הרשות המקומית.

אגף בינוי ותקצוב במשרד החינוך בירושלים , פועל למען הכנת כתה אקוסטית, בגן/בית ספר בו לומד תלמיד עם לקות בשמיעה, בשילוב אינדיבידואלי ובכתות מיוחדות במסגרות רגילות ובמסגרות מיוחדות. המשרד מאשר השתתפות עד סך 30,000 ₪ (מהם 5% ליועצים), עבור הנגשת הגן/כתה.

 

1. הנוהל הנוכחי הוא כדלקמן:

א.       מרגע היוודע לרשות המקומית על נוכחות תלמיד/ה עם לקות בשמיעה בתחומה, היא חייבת לזמן יועצת/ץ אקוסטי (פרטי/ת) וקלינאי/ת תקשורת, מומחה תחום לקויי שמיעה (של המרכז החינוכי:  שמע או מיח"א), לביקור במסגרת החינוכית בה לומד/ה התלמיד/ה. הביקור ייקבע בתיאום עם מנהל המסגרת ובהשתתפותו, לקביעת מיקום הכתה וההתאמות הנדרשות.

ב.       עפ"י דוחות היועצים (אקוסטי ותקשורת) ובהתאם לעלות ההתאמות ייקבע (ע"י הקלינאי/ת) סדר העדיפויות של ההתאמות ויוגש טופס בקשה לאישור ביצוע ההנגשה, לאגף בינוי ותקצוב במשרד החינוך.

ג.        לאחר קבלת האישור, תבצע הרשות את ההנגשה (במימון ביניים).

ד.       לאחר ביצוע ההנגשה, יוגש לאגף הבינוי והתקצוב, טופס בקשה להחזר ההוצאות (בחתימת הקלינאי/ת המלווה, המאשר/ת כי אכן ההנגשה בוצעה בהתאם לנדרש).

 

2. קביעת הסיוע מותנית בקבלת תיק טכני הכולל:

1.       שם וסמל המוסד.

2.       שם התלמיד, מס' ת"ז, אודיוגרמה ובאיזו כתה לומד.

3.       במקרה של שינויים במבנה: תוכנית (1:1000, עם מפלסים) של קומות ביה"ס (מצב קיים ושינויים מוצעים), חתכים רלוונטיים.

4.       פירוט טכני של הפתרונות המוצעים (כגון תקרה אקוסטית), בצירוף תוכניות מעשיות וחתכים.

5.       תקציב מפורט, לרבות הצעות ממספר קבלנים וכן עלויות נלוות כגון :תכנון, יעוץ, פיקוח ומע"מ.

6.       במקרה של שינויים במבנה: התיק הטכני יוכן בהתאם לתקן ת"י 1918, על ידי אדריכל/מהנדס. פרטי מכין התיק (כולל מספר הטלפון) יצורפו לבקשה, על מנת לאפשר בירור במקרה הצורך.

7.         כמו כן תצורף חוות דעת וחתימה של יועץ אקוסטי ושל קלינאי/ת תקשורת מומחה/ית תחום הנגשה ללקות בשמיעה, אשר ילוו את התהליך מראשיתו ויקבעו פתרונות מעשיים המותאמים לתלמיד/ה ולמקום.

8.       אין לכלול בבקשה בניה ו/או פיתוח שאינם שייכים לנושא הנגישות.

 

3. העבודות האפשריות להכשרת הכיתה הן מתוך הרשימה הבאה (כפוף להמלצת קלינאית תקשורת ויועץ אקוסטי) :

1. תקרה אקוסטית

2. זיגוג כפול בחלונות/איטום חלונות פנימיים

3. דלת עם פסי אטימה

4. מערכת הגברה בכיתה (קבוצתית או אישית)

5. רצפה רכה

6. ציפוי בולע קול בקירות

7. פעמון מהבהב (בחצרות) - על פי רמת הירידה בשמיעה והתפקוד השמיעתי

8. אטימה של פרצות המעטפת בכיתה

9. החלפת מזגן, למזגן שקט

מומלצת בחירת כתה במקום שקט בביה"ס.

 

4. הערות נוספות:

א. רק הרשות המקומית פונה לאגף הבינוי על מנת להכשיר כתה/ כתות  עבור תלמידים עם לקות בשמיעה.

ב. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא כל מרחב לימודי חייב ביישום כל האמצעים (לדוגמא חלון כיתה שפונה לחצר שקטה אינו זקוק לאיטום), יש להתאים הביצוע לצרכים המיוחדים בכל מקום ומקום.

ג. להזכירכם: קלינאי/ות התקשורת של המרכזים החינוכיים, המומחים ללקויי שמיעה, אינם מתוגמלים על ידי הרשות המקומית ומלווים את התהליך כחלק מעבודתם במרכז הטיפולי. אי לכך, ניתן לזמנם אך ורק בזמן הלימודים ולא בחופשות.

ד. רצ"ב כתובת אתר האגף לבינוי, בו ניתן למצוא נהלים, מרכזים טיפוליים  וטפסים:

   http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pituach/BinuyVetiktuv/NehalimVetfasimB.htm

 

ה. את התיק יש להפנות אל:

אגף בינוי ותקצוב,

דבורה הנביאה 2 ירושלים 91911,

טלפון 5603350/4 - 02,

פקס 02-5603710.                                                    

 

לבירורים  -

ניתן לפנות אל הפיקוח הארצי על לקויי שמיעה, או ישירות אל ד"ר אורלי הלפרן,

 נייד: 052-2951671 , דוא"ל:  hpinny@012.net.il  .

 

המידע מובא כפי שהוא פורסם באתר   אתר הפיקוח על חינוך לקויי שמיעה במשרד החינוך