לחיצים נגישים במעליות

מעלית הינה הדרך העיקרית להתגברות על הפרשי גובה במבנים ולעיתים הינה הדרך היחידה לגישה של אנשים עם מגבלה פיסית לקבלת שירות במבנים ומקומות ציבוריים שאינם מבנים ובנויים במפלסים. על מנת לאפשר לאנשים עם מגבלות להיעזר במעלית יש להקפיד על התאמתה בהתאם להוראות החוק.

 

התאמת מעליות לאנשים עם מוגבלויות כוללת מגוון מרכיבים שיש להתייחס אליהם, החל מממדי התא, פתח הדלת, חיווי ויזואלי לקומות, חיווי קולי לקומות ועוד. התייחסות נוספת הינה ללחיצים בתא המעלית ובתחנות - גובה הלחיצים, סימון הלחיצים והדגשתם:

 

המידע הנוגע ללחיצים בתחנה, יופיע עליהם או לצידם:

* בניגוד חזותי לרקע שלהם.

* בגימור שאינו מבריק.

* בניגוד מישושי מובלט - גובה 0.8 מ"מ לפחות מסביבתם וגובה האותיות 15 - 55 מ"מ.

* יופיע גם בברייל.

* גובה התקנה מקסימלי 110 ס"מ

 

המידע הנוגע ללחיצים בתא המעלית, יופיע עליהם או לצידם:

*בניגוד חזותי לרקע שלהם.

* בגימור שאינו מבריק.

* בניגוד מישושי מובלט - גובה 0.8 מ"מ לפחות מסביבתם וגובה האותיות 15 - 55 מ"מ.

* יופיע גם בברייל.

* לחיץ קומת היציאה בניגוד חזותי וניגוד מישושי לשאר הלחיצים

* גובה קו האמצע של הלחיץ הנמוך ביותר לא יפחת מ 90 ס"מ וגובה קו האמצע של הלחיץ הגבוה ביותר לא יעלה על 140 ס"מ

 

(המידע מובע מתוך תקנות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים, 2011 ות"י 1918 חלק 4, 2013)

 

מהלב מספקת מדבקות ושילוט להנגשת לחיצי תא מעלית ותחנות מעלית לאנשים עם מגבלת ראיה. 

 

IMG-20161220-WA0023 - Copy