מורשה נגישות השירות - תפקידיו וסמכויותיו

תפקידו של מורשה נגישות השירות לסייע בביצוע נגישות בשירות הניתן ע"י ספקי השירותים לאנשים עם מוגבלות וזאת ע"י יצירת תנאים אשר יבטיחו שירות שיויוני, התאמת תהליכים הנדרשים מלוקחות, אופן מתן השירות, נהלים, הדרכות עובדים, התאמת האופן בו מידע נמסר ללקוחות ועוד.
 

מטרתו של מורשה נגישות השירות הינה לאפשר לאנשים עם מוגבלות לצרוך את השירות ככל הלקוחות באופן המותאם לצרכיהם, במקום בו ניתן השירות לכלל הציבור, יחד עם כלל הציבור על פי החוק ותקנותיו. כל זה תוך הקפדה על עקרונות הנגישות והבטחת קבלת שירות באופן שוויוני, מכובד ועצמאי.
 

במסגרת תפקידו של מורשה נגישות השירות הוא מנחה על ביצוע התאמות באמצעי מתן שירות, הדרכות לעובדים על מתן שירות לאנשים עם מוגבלות, התאמת עיצוב פנים לטובת נגישות השירות, זיהוי חסמי נגישות ומציאת פתרונותבהתאם לתקנות נגישות השירות.
 

סמכויות מורשה נגישות השירות - אישור בדיקה תקופתית של נגישות השירות ברשתות (תקנות נגישות לשירות תקנה 28). - עמידתם של אמצעי עזר, שרותי עזר, התאמות של שירותי אינטרנט, נוהלים הליכים ונוהגים בדרישות התקנות- כל 5 שנים.
 

אישור לצורך מתן רישיון לעסק  שהשירות עומד בדרישות חקיקת הנגישות (חוק רישוי עסקים, סעיפים 8ב ו-8ג).
 

אישור למתן פטור מסיבות טכנולוגיות מהתאמות נגישות מסוימות לאתר האינטרנט (תקנות נגישות לשירות תקנה 35).
 

אישור תכניות הדרכת נגישות לעובדים (תקנות נגישות לשירות תקנה 89).
 

ייעוץ למורשה נגישות מתו"ס לגבי  נגישות למקום חדש שאינו בניין.  (תקנות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין, תקנה 2 (ד)).
 

אישור לתכנית להנגשה של מוסדות חינוך ושירותי החינוך הניתנים על ידם. הייעוץ והאישור יינתנו ביחד עם מורשה נגישות מתו"ס (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות סעיף 19לג2).
 

אישור תכניות להנגשת בתי חולים, הנגשת שירותי בריאות הניתנים על ידי קופות חולים ושירותים הניתנים על ידי ספקי שירותי בריאות גדולים. הייעוץ והאישור יינתנו ביחד עם מורשה נגישות מתו"ס (חוק שוויון זכויות, סעיף 19יט).
 

לרשימת מורשי נגישות השירות כפי שמפורסם באתר משרד הכלכלה - לחץ כאן