לא מספיק למכור ציוד איכותי, צריך גם לעבוד במהלב!
הנה דוגמה לכך:
 
מכתב תודה מועצה אזורית שומרון