מכתב תודה לחברת מהלב על שירות לילדה לקוית שמיעה

חברת מהלב מאמינה ששירות נותנים מכל הלב וניתן לראות את זה מהתגובות הרבות שמתקבלות מהלקוחות: "שם החברה מעיד עליכם וכשמה כן היא לב גדול"

(מכתב תודה מאמא של תלמידה בבית ספר בנות ציפורה)

ביה"ס בנות ציפורה