מערכת הכוונה קולית STEP HEAR

מערכת הכוונה הקולית STEP HEAR ישראלית מחליפה את הצורך בפס מוביל בבניין קיים והינה מערכת חדשנית המאפשרת התניידות והתמצאות עצמאית בשטח האתר המורכבת מיחידת בסיס רמקול אשר מופעל באמצעות  שלט אלחוטי/אפליקציה  אשמר זמינה להורדה מחנויות APPLE ואנדרואיד ללא תשלום.אשר נמצא בידי המשתמש, כאשר משתמש קרב אל יחידת המידע , האפליקציה / השלט בידיו רוטט ומצפצף (לפי בחירתו) לחיצה על לחצן מפעילה את המקלט ביחידת המידע והודעה מושמעת  ("למודיעין פנה ימינה, לאתרים פני שמאלה וכד') באפליקציה ובשלט קיימים 3 תאי הודעות : הודעת התמצאות לעיוורים , פרטים נוספים,  פרוט באנגלית/ערבית בהתאם לדרישות המקום .

 

באמצעות מערכת הכוונה קולית יכול המבקר לדעת לאיזה כיוון עליו לפנות לעומת כיוון הקול המושמע (הרמקול משמש נקודת עוגן להוראות) מה שלא מתאפשר לשמוע רק מהטלפון החכם .

  

להלן התקנה :

 

ציטוט ת"י 1918 חלק 4 - לשלט קולי:

 

" 2.1.9 שֶלט קולי

"שלט קולי (ראו הגדרה 1.3.17 ) יכול להיות ממינים שונים ולמטרות שונות.  כך לדוגמה אפשר שיוצב לצורך מתן מידע כחלופה לשלט כתוב עבור אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית, או שישמש כאמצעי לזיהוי, לקבלת מידע, או/וגם להכוונה  ולהתמצאות  במרחב  עבור  אנשים  עםמוגבלות  ראייה...."

2.1.9.1 סע' א.2.1
"שֶלֶט קולי הכולל  יחידת  בסיס ויחידת  משתמש  אישית המזהה את קיומו של השֶלֶט הקולי ומאותתת למשתמש באמצעות רטט או/וגם חיווי קולי. המשתמש מפעיל באמצעות יחידת המשתמש האישית אתיחידת הבסיס לקבלת המידע הקולי."


2.1.9.2יחידת הבסיס

"יחידת הבסיס של שֶלֶט קולי תאפשר השמעת מידע קולי (מלל או צליל) ותעמוד לפחות בדרישות אלה…"

 

2.1.9.3יחידת משתמש אישית

"יחידת המשתמש האישית תשמש לזיהוי ולהפעלה של יחידת  הבסיס או לזיהוי ולהשמעת המידע הקולי, ותעמוד לפחות בדרישות אלה:

א. לחיצי ההפעלה יהיו ניתנים להבחנה באמצעות אחד האמצעים האלה לפחות :

- ניגוד חזותי וניגוד מישושי;

- ניגוד חזותי וחיווי קולי;

- ניגוד חזותי ורטט.

ב. יחידת המשתמש האישית תאפשר זיהוי יחידת הבסיס באמצעות חיווי קולי "(voice indicator) "

 

מערכת STEP HEAR הינה המערכת היחידה כיום שמספקת את המענה לאנשים עם מגבלת ראיה, להכוונה ולמידע קולי ומשמשת תחליף לסימן מוביל במסגרת החוק וביעילות מוכחת