מערכת ניידת לשימוש בקבוצות תיירים, בתי ספר ולהדרכה