נגישות האוניברסיטה העברית בירושלים


האוניברסיטה העברית בירושלים  הנגישה את אולמות האודיטוריום כולל כיתות הלימוד לטובת סטודנטים כבדי שמיעה אשר זוכים  בהגשה והתאמת נגישות עבורם.