נגישות ועידת שוק ההון

חברת מהלב הנגישה את ועידת שוק ההון בתמלול לאורך כל הכנס ובמערכת שמע לטובת ציבור כבדי השמיעה. 
בנוסף, חברת מהלב הקימה עמדת סיוע לאנשים עם מוגבלויות.
1
2
3
4