נגישות טקס ממלכתי - יובל לאיחוד ירושלים
טקס ממלכתי לציון יובל לאיחוד ירושלים הונגש למען אנשים עם מוגבלויות. הוקמה עמדת סיוע וכל הטקס תומלל והונגש במערכות שמע
לטובת ציבור כבדי השמיעה.