על נגישות לאנשים כבדי שמיעה במעלית כבר שמעתם?

אף אחד לא אוהב להיתקע במעלית! על אחת כמה וכמה אנשים עם מגבלות - בינהם אנשים עם מגבלת שמיעה. אנשים עם מגבלת שמיעה המצויים במעלית תקועה, אינם מסוגלים לתקשר עם הסביבה שמחוץ למעלית ולאסוף פרטים לגבי מצב הטיפול בתקלה ומשך הזמן הצפוי להמתנה. עקב כך ורמת החרדה שלהם עולה ומכבידה אף יותר על התקשורת עימם.

 

גם כאשר קיים אינטרקום במעלית לתקשורת עם גורם מחוץ לתא המעלית, עדיין קיים קושי מהותי של הנעזר לתקשר ולקבל את המידע. פני הדובר שאינם חשופים לקריאת שפתיים ועיוותי הצליל של מערכת האינטרקום הופכים את התקשורת לבלתי אפשרית.

 

בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות יש לבצע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות בכל מקום ציבורי או מקום בו ניתן שירות לציבור. בין ההתאמות הנדרשות, נדרשת התאמה של מערכת האינטרקום במעלית. התקנה מפנה לתקן 2481 חלק 70, 2010, סע' 5.4.4.3 - "התקן האזעקה לשעת חירום יצויד באותות חזותיים ושמעיים, משולבים בלוח הפיקוד או מעליו והוא יכלול:...(ג) מערכת עזר לשמיעה מסוג סליל השראה עבור אנשים כבדי שמיעה."

 

מערכת לולאת השראה חדשה מדגם GEEMARC LOOP HEAR 155 לנגישות לאנשים עם מגבלת שמיעה במעליות, מאפשרת שיחה נוחה וברורה באמצעות אינטרקום, עם אדם עם מגבלת שמיעה.  המערכת מאפשרת הגברה והדגשה של הצלילים החסרים ומאפשרת שיחה קולחת בין נותן השרות למקבל השרות.

 

המפרט הטכני של המערכת מאפשר התממשקות למערכת של המעלית לקליטת הודעות הכריזה לתוך מכשירי השמיעה ושתלי קוכליאר במצב "T" (T Coil) ולתקשורת עם איש שירות מחוץ למעלית במקרה חירום. שטחה הפיסי של המערכת מאפשר התקנה נוחה ובחיווט מינימלי. המערכת שומרת על איכות ועוצמת האות על אף סביבת ההתקנה ומאפשרת למשתמש - לשמוע וגם להבין את הנאמר.

 

המערכת עומדת בתקן הישראלי ובתקנות הנגישות לאנשים עם מוגבלויות בישראל ומתאימה לתקן הבינלאומי החדש ללולאות ההשראה IEC60118-4:2015. המערכת כוללת שילוט תואם לתקנות ולתקן 1918 חלק 4.

המערכת משווקת בלעדית ע"י חברת מהלב -המרכז הישראלי לנגישות בתקשורת.

 

פאנל מעלית - Copy