כתבה על סיירת נגישות בYNET - נגישות זה לא עוד משהו שעושים עליו "וי" 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4875992,00.html