חברת מהלב מנגישה את דוכני מפעל הפיס ברחבי הארץ באמצעות מערכת שמע מסוג לולאת השראה.

http://www.pais.co.il/Pages/default.aspx


Pais 4logo
Pais1Pais2
Pais3