חברת מהלב מתקינה סימני אזהרה והכוונה

חברת מהלב מבצעת התקנת סימני אזהרה והכוונה - מסמרות בהדבקה, מסמרות בקידוח, משטחי אזהרה PVC , פסים נגד החלקה, פס נגד החלקה בהתכה.

ההתקנה בוצע במבנה ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן, פס נגד החלקה בהתכה.

 
מבנה בז'בוטינסקי רמת גן


מבנה בז'בוטינסקי רמת גן 2