מערכת הכוונה קולית STEP HEAR:


מסייעת לאנשים עם מגבלת ראייה ועיוורים להתמצאות במרחב.

סרטון אודות מערכת הכוונה קולית STEP HEAR - לחץ כאן.
 

המערכת מאפשרת לאדם בעל מגבלת ראיה לקבל מידע והכוונה ולהתמצא במרחב אליו הגיע באופן עצמאי, באמצעות מידע הנמסר לו בערוץ הקולי. המערכת מעניקה לאדם את בחירה האישית אם לקבל את המידע מהמערכת או לאו בהתאם לרמת ההיכרות שלו עם המקום אליו הגיע. 
 

אדם בעל מגבלת ראיה מחזיק בידו שלט אלחוטי המזהה את קיומה של המערכת בסביבתו. השלט רוטט ו/או מצפצף. המשתמש יכול לבחור אם לקבל את המידע הקולי מהמערכת המותקנת או לאו. במידה ומחליט לקבל את המידע, ילחץ על אחד משלוש הלחיצים על גבי השלט ויפעיל את השלט הקולי המותקן במבנה ובחלל הציבורי. הודעת מידע והכוונה תושמע ותלווה את המשתמש למחוז חפצו, כל זאת תוך שמירה על כבודו. 
 

המערכת עונה על תקנות נגישות בניין ציבורי קיים וחוסכת חספוס או סימן מוביל (עפ"י תקנה 16 ב-2 הכוונה):
 

"סימן מוביל בתוך בניין מתחיל מהכניסה העיקרית לבניין ומוביל ממנה לעמדת המודיעין בבניין, וממנה עד לסימן המאתר שמוביל להתקני הפיקוד בתחנה של המעלית המרכזית שבמפלס הכניסה הראשית;  אין בבניין מעלית ועמדת מודיעין, מסתיים הסימן המוביל לפני הכניסה העיקרית לבניין; אפשר שבמקום סימן מוביל כאמור קיימיםלחלופין אמצעים להכוונה קולית המאפשרים לאדם עם מוגבלות בראיה לזהות כל אחד מהמקומות בבנין הנזכרים בפסקה זו; "
(תקנות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים, סע' 16 ב-2 הכוונה)
 

 

 sh הסבר                  sh