פרס נגישות ישראל

במסגרת וועידת נגישות אשר התקיימה בתאריך 02/06/14 חברת מהלב זכתה בפרס נגישות ישראל 2014 לקידום הנגישות ע"ש שמחה

לוסטיג ז"ל אשר הוענק לה על עשייתה המהווה דוגמה והשראה בתחום קידום הנגישות על פרוקייט מערכת הכוונה קולית STEP HEAR:

"בהוקרה והערכה על פרוייקט STEP HEAR המקדם את הנגישות בישראל, המאפשר את שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה. 

פרוייקט המהווה השראה ודוגמה להנגשה מצויינת"פרס נגישות ישראל