צביעת חניות נכים


חברת מהלב מספקת שרותי סימון חנויות נכים בהתאם לחוק לאנשים עם מוגבלות.


חובת נגישות תשתיות נוספה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בשנת 2005 . האו"ם ורבות מארצות העולם הציבו לעצמם כיעד מרכזי את חובת הנגישות והיא נכללה באמנה הבנלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות. מדינת ישראל חתמה על אמנת האו"ם בשנת 2007 .


משנת 1972 קיימים בישראל דינים בנוגע לסידורי חנויות לנכים זה עוד בטרם נחקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הדינים שנועדו להבטיח בין היתר :


  • תשתית בנויה ונאותה לניידות עצמאית ברחוב ובתוך מבני ציבור .
  • כניסה אל מקומות שבהם ניתן שרות לקהל הרחב.
  • חניית נכים

מידות חניה נגישה צריכה להיות לפי הגדרה 1.3.6


הגובה החופשי במקומות חניה נגישים ובדרך אליהם ומהם היו:

לחניית רכב רגיל - 220 ס"מ לפחות

לחניית רכב גבוה 245 ס"מ לפחות .


מטרת נגישות הינה אפשרות הגעה ממקום למקום באופן חופשי ובטיחותי הכולל עיצוב סביבת הרחוב בסימון חניית נכים ע"פ דרישות תקן ישראל 1918


סימון חניית נכים מהווה סימן אזהרה שאסור להחנות למי שאין לו תו חנייה לנכה .


מהלב מבצעת צביעת חניות נכים ע"ג ריצוף , אספלט בסמל הנגישות הבינלאומי בצבע מנוגד שיראה בבירור לרכב המתקרב ע"פ תקן ישראלי 1918 .


להלן תמונות של מפרויקטים נבחרים : קניון אחים עופר , נוי מערכות בפתח תקווה מועצה אזורית בני שמעון . Mitkanלהלן תמונות


מועצה איזורית בני שמעוןבני שמעון

בני שמעון 2

 

הקניון הגדול פתח תקווה

 

Negishut 1 (1)

 

 

 

 

Negishut 1 (2)
Negishut 1 (3)
Negishut 1 (4)