התפתחות קוגנטיבית מהי:
 
ההתפתחות הקוגניטיבית היא חלק מההתפתחות הכללית של האדם תוך עלייה ביכולתו של האדם להבין ולפתור בעיות, להסיק מסקנות, להעריך לחשוב, לשקול ולחשב בהתאם לעליה בגילו. 

לקות קוגניטיבת מהי:
לקות קוגנטיבית מתחלקת לכמה תחומים עיקריים - הפרעות קשב וריכוז, לקויות למידה ולקות אשר משתייכת לקשת האוטיסטית.
כל אחת מהלקויות מקשה על התנהלותו היום יומית של האדם בהתאם לחומרתה.

ישנן דרכים רבות להקל על אדם בעל לקות קוגנטיבית כגון:
 
  • פישוט לשוני - הסבר המנוסח בצורה פשוטה אשר יאפשר לאדם עם לקות קוגנטיבית להבין את הנאמר / כתוב.
     
  • מסגרות תומכות - מאפשרות חיים עצמאיים באופן מלא / חלקי בהתאם לאופי וחומרת הלקות בליוי של מדריכים.
     
  • סבלנות וסובלנות - כל אדם אשר ינהג בצורה סובלנית וסבלנית כלפי האחר ללא קשר לאופי המגבלה באם קיימת בכלל, ישפר לאין ערוך את איכות חייו. כל שירות הניתן בצורה נגישה שם את הפרט במרכז העשייה.