הנגשת מבנה מגורים

הנגשת מבנה מגורים חדש
ע"פ תקנות הנגישות מבניין מגורים חדש (קיבל היתר בניה לאחר ספטמבר 2010) בעל 6 דירות לפחות מחוייב להיות נגיש בכל השטחים הציבוריים והמשותפים לכלל דיירי הבניין, גם במידה ומתוגרר בבניין אדם בעל מוגבלות וגם אם לא. התקנות לא כוללות שטחים שאינם משותפים כגון פנים הדירה, חניות רשומות של דיירים.

התקנות כוללות הנגשה ע"פ הסעיפים הבאים ובהתאם לפירוט בתקנות התכנון והבנייה:
> דרך נגישה - המובילה אל הכניסה הראשית 
> חניה והדרך מהחניה לבניין - כפי שמופיע בסימן ג' - מוקמות חניה 8.270 :
   (א) מקומות החניה הנגישים, באזור המיועד לחניה בבניין מגורים חדש, יימצאו קרוב ככל האפשר, לכניסה הנגישה לבניין. 
> מעלית - יש להתקין מעלית בבניין חדש בהתאם לגובה הבניין.
> אמצעי בטיחות במדרגות - משטחי אזהרה לפני מדרגות, מעקה אחיזה מצידי המדרגות.
> מערכת פתיחת דלתות (אשר עומדת בדרישות).
> תיבת דואר נגישה שתעמוד לרשות דייר עם מוגבלות.
לקובץ תקנות תכנון ובנייה לבניין מגורים חדש לחץ כאן.


הנגשת מבנה מגורים קיים
בבניין מגורים קיים אשר לא בוצעה בו הנגשה יש לבצע שינויים בשטחים המשותפים על מנת להתאים את הבניין עבור אדם עם מוגבלות.
חוק המקרקעין (תשכ"ט-1969) מגדיר את התנאים לביצוע התאמות נגישות אלה. חלק מהשינויים ניתן לבצע רק על הסכמת רוב הדיירים וחלק ניתן לבצע ללא הסכמת הרוב, פירוט מלא ניתן לראות במרכז המידע לנגישות באתר נציבות שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 

למרכז המידע לנגישות באתר של נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לחץ כאן