השתתפות המדינה בהנגשת מקום עבודה לעובד עם מוגבלות

השתתפות המדינה ניתנת מכח  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשס"ו - 2006.
החוק אוסר על מעסיק להפלות עובד או דורש עבודה מחמת מוגבלותו - "לרבות אי ביצוע התאמות הנדרשות מחמת צרכיו המיוחדים של אדם עם מוגבלות אשר יאפשרו העסקתו"
לאור פרסום תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה משתתף במימון התאמות סביבת העבודה ע"י איבזור, שינוי או תוספת במטרה לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתלב בשוק העבודה.
המימון מאפשר להפחית את העלויות של המעסיקים הכרוכות בהתאמת סביבת עבודה לעובד עם מוגבלות ובכך להשוות ככל הניתן עלויות העסקת עובדים עם מוגבלות ועובדים ללא מוגבלות.
את הבקשה למימון מגיש המעסיק, לאחר בחינת הצרכים של העובד. 
בקשות מימון ניתן להגיש עבור התאמות פיזיות כגון עזרים (טלפון מוגבר, מגבר אישי, מערכת FM), הרחבת פתחים, התאמת שירותים, והתאמות שאינן פיזיות כגון שירותי תרגום ותמלול והתאמת דרישות התפקיד כגון הכשרה, מבדקי קבלה.
גובה המימון תלוי בסוג הבקשה, במספר העובדים בעסק, כמו כן המעסיק נדרש להשתתפות עצמית במימון ההתאמה, גובה ההשתתפות תלוי בסוג הבקשה וגודל העסק.

לאתר המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה לחץ כאן.
לטופס לבקשת מימון לחץ כאן.