נגישות השירות
 

עיקרי החוק:

חוק שיוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות נחקק ב- 1998. בשנת 2005 תוקן והוסף לו הפרק העוסק בנושא נגישות מקומות ושירות ציבוריים. החוק מספק הגדרות, תקנות (הוראות לביצוע), מועדי תחולה, נזיקין ועונשין (במידה של הפרה).
 

"חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו" (חוק שיוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות, 1998).
 

"נגישות - אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי" (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2) , התשס"ה - 2005).
 

ע"פ תקנות נגישות השירות כל גוף המספק שירות לציבור חייב להתאים את נהלי עבודתו כך שיסופק שירות לאנשים עם מוגבלות כחלק שווה מקהל הלקוחות, השירות ינתן באופן עצמאי, בטחותי ומכובד. חלה חובה על נותן השירות לספק אמצעי עזר לשמיעה (כגון מערכת לולאת השראה, לצפייה בפרוייקט לדוגמה לחץ כאן) או אמצעי עזר נוספים בהתאם לסוג המוגבלות. 
 

החובה לבצע נגישות השירות תחול על נותני השירות השונים בתהליך הדרגתי, שיסתיים ביום 1 בנובמבר 2017. 
 

קובץ תקנות נגישות השירות באתר נגישות ישראל - לחץ כאן.

דלפקי שירות/ עמדות קבלה / מודיעין:

בכפוף לתקנות נגישות השירות - סע' 18(ג')  "בעמדת שירות פתוחה או בעמדת שירות סגורה שקיימת בה מחיצה חלקית בין פני נותן השירות למקבל השירות, אחת לפחות מכל סוג שירות שניתן במקום, תימצא מערכת  עזר  לשמיעה  מסוג  לולאת  השראה, הכוללת  גם  מיקרופון  חיצוני  ואפשרות חיבור  לאוזניות; ויכול שמערכת כאמור תותקן בעמדה שלא בוצעו בה התאמות נגישות כאמור בתקנת משנה"

להגדרת עמדת שירות מפנה הרישא של תקנות נגישות השירות אל תקן ת"י 1918 חלק 3.2 - סע' 1.3.4 "עמדת שירות - דלפק קבוע שניתן בו שירות לציבור, כאשר נותן השירות נמצא בצדו האחד ומקבל השירות בצדו האחר, כגון: עמדת מודיעין, עמדת קבלה, עמדת תשלום, עמדה להעברת חפצים ועמדת בידוק בטחוני".
 
 

מערכת שמע בסניף שופרסל

שופרסל

 

 

חזרה לעמוד ראשי