החוק:

 

 אדם עם מוגבלות זכאי לשירותי תחבורה ציבורית

 נגישים ומתאימים לשימושו, בתדירות סבירה.

 שירותי תחבורה ציבורית = אוטובוסים בקווים עירוניים,  

 רכבות, תובלה אווירית ואוניות המיועדים לציבור.

 

טכנולוגיות להנגשה:

מערכת הגברה לדלפקי מכירת הכרטיסים עבור אנשים עם לקות שמיעה, מערכת כריזה המעדכנת מיקום נוכחי לבעלי לקות ראייה, 

רמפה לעלייה עם כסאות גלגלים, מקומות ישיבה לנכים,  מקום מיוחד לעיוורים עם כלבי נחייה.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית),התשס"ג-2003(מתייחסות ליישום חוק השיוויון לאנשים עם מגבלויות בתחבורה הציבורית.

 

משרד התחבורה העביר הנחיות לנהגי אוטובוסים ציבוריים למתן שירות נגיש לאנשים עם מוגבלויות - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bQYlEDI-PF0#

 

קישור לדף אודות כנס נגישות מודרנית בתחבורה הציבורית, לחץ כאן.