לולאת השראה עם שפופרת

לטובת ביצוע נגישות עבור אנשים עם לקות שמיעה וע"פ תקנות נגישות השירות תקנה 18 ג' - עמדת שירות, יש לבצע נגישות בעמדות שירות / קופות / דלפקי מודיעין:  "בעמדת שירות פתוחה או בעמדת שירות סגורה בה קיימת מחיצה חלקית בין פני נותן השירות למקבל השירות אחת לפחות מכל סוג שירות שניתן במקום, תמצא מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה, הכוללת בנוסף מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות; ויכול שמערכת זו תותקן בעמדה אשר לא בוצעו בה התאמות נגישות כאמור בתקנות משנה." 

לחברת מהלב מגוון לולאות השראה שולחניות בגדלים ובעיצובים שונים. עכשיו ניתן לבחור גם את סוג השפופרת / אפרכסת, לשימושם של אנשים עם מגבלת שמיעה שאינם נעזרים במכשיר שמיעה במצב T.
 

לולאת השראה עם שפופרת