לקט נגישות- רשימת הגליונות

חדשות מנגישים - לקט נגישות 4 / מרץ 2014

זכות לחינוך הינה בסיס לשיוויון הזדמנויות נגישות עבור ילדים עם לקות שמיעה בבתי ספר וגני ילדים נגישות עבור סטודנטים עם מוגבלות במוסדות להשכלה גבוהה נגישות עבור כבדי ראייה ועיוורים במוסדות חינוך מערכת שמע סביבתית מערכת FM אישית ניידת מערכת FM אישית ניידת להגברה חד צידית מערכת FM אישית ניידת לחיבור ישיר מערכת שמע סביבתית ניידת

חדשות מנגישים - לקט נגישות 6 / ספטמבר 2014

פתרונות נגישות למגבלת ראייה אמצעי הכוונה ואזהרה מערכות שמע לאולמות מערכות שמע לעמדות שירות הנגשת בתי מלון הנגשת אירועים מפעל מוגן פתרונות נגישות למגבלה פיזית מערכת אישית לזימון שירות וקריאה לעזרה מערכת שמע סביבתית מערכות שמע אישיות מגברי שמיעה טלפונים מוגברים מקל גרייה RERMO STIM COOPER-RAND